h1 Hình 2

Lớp học phần mềm 2D

Photoshop

Lớp học phần mềm 3D

3ds max

Lớp học phần mềm làm phim

Adobe Premiere

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

Lớp học phần mềm 2D Mã lớp Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Ghi chú
Lớp Illustrator AI 09/2017 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h còn chỗ
Lớp photohop PTS 09/2017 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h còn chỗ
Lớp học phần mềm 3D Mã lớp Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Ghi chú
Lớp Sketchup cơ bản SU02 09/2017 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h Còn chỗ
Lớp 3ds max cơ bản và nâng cao Max 09/2017 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h còn chỗ
Lớp học phần mềm làm phim Mã lớp Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Ghi chú
Lớp Animate CC Flash 09/2017 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h Còn chỗ