h1 Hình 2

Lớp học phần mềm 2D

Photoshop

Lớp học phần mềm 3D

3ds max

Lớp học phần mềm làm phim

Adobe Premiere

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

Lớp học phần mềm 2D Mã lớp Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Ghi chú
Lớp Illustrator tại Biên Hòa AI 11/2016 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h còn chỗ
Lớp photohop tại Biên Hòa PTS 11/2016 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h còn chỗ
Lớp học phần mềm 3D Mã lớp Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Ghi chú
Lớp Sketchup cơ bản SU02 11/2016 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h Còn chỗ
Lớp 3ds max cơ bản Max 11/2016 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h còn chỗ
Lớp học phần mềm làm phim Mã lớp Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Ghi chú
Lớp Flash Flash 11/2016 2-4-6 và 3-5-7 19h-21h Còn chỗ