h1 Hình 2

Tạo mẫu in 3d - khắc CNC

Lượt xem : 4310 - Ngày đăng: 02/04/15 01:04 pm

Tạo mẫu 3d tượng Phật

 

Chúng tôi chuyên tạo mẫu in 3d và khắc CNC.

đây là một số mẫu chúng tôi đã thực hiện:


design by Lê Nghị, Chu Cường