h1 Hình 2

Bài học sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa bản vẽ kỹ thuật vào 3d và dựng phần lưng xe.