h1 Hình 2

     Adobe Illustrator là phần mềm vector được đánh giá rất cao trong tạo hình dạng cơ bản ứng dụng nhiều nhất trong thiết kế in ấn, logo, biển quảng cáo, cataloge, brochure, thiết kế thời trang, thiết kế hình ảnh cho web, dàn trang tạp chí...  Với ưu điểm là dễ dàng chuyển giao dữ liệu với các phần mềm khác, xuất file nhẹ, mầu in chuẩn, thư viện mẫu vẽ  và symbol phong phú… Phiên bản mới nhất hiện nay có thể vẽ được cả các đối tượng 3D đó là Illustrator CS6.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh, Sinh viên chuyên ngành, tất cả những người yêu thích và muốn sử dụng thành thạo phần mềm illustrator.

Nội dung khóa học ILLUSTRATOR

- Tổng quan về phần mềm Illustrator
- Các công cụ và thao tác cơ bản
- Quản lý bản vẽ
- Làm việc với lớp (layer)
- Vẽ các đối tượng hình học cơ bản trong illustrator
- Công cụ vẽ tự do
- Công cụ pen
- Tổ chức các đối tượng
- Các phép biến đổi đối tượng
- Bảng Pathfinder
- Màu sắc và đường viền
- Công cụ cọ vẽ Paintbrush
- Mặt nạ - MASK
- Blend
- Làm việc Text – chữ mỹ thuật – văn bản
- Các hiệu ứng Filter và effect

- Làm việc với công cụ mesh tool
- Hoàn tất thiết kế với Ilustrator

Sau khi hoàn thành khóa học bạn có thể làm:

Thiết kế logo, name card...

Vẽ nhân vật hoạt hình, vẽ xe... 

 Tạo mẫu thiết kế thời trang... 


 
Các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng illus 


 TIN TỨC LIÊN QUAN