h1 Hình 2
Photoshop là một trong những phần mềm chỉnh sửa ảnh và đồ họa phổ biến nhất trên thế giới. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Photoshop đã tích hợp nhiều tính năng sử dụng AI để giúp người dùng thực hiện các nhiệm vụ chỉnh sửa ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong phần mềm Photoshop.
1.     Tự động chỉnh sửa ảnh
Công nghệ AI đã giúp Photoshop cải thiện quá trình chỉnh sửa ảnh bằng cách cho phép người dùng sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh tự động. Ví dụ như công cụ "Auto Tone" (Tự động điều chỉnh độ sáng, tương phản) cho phép người dùng tăng cường độ tương phản và sáng tối của ảnh một cách tự động. Ngoài ra, công cụ "Auto Color" (Tự động chỉnh màu) cũng cho phép người dùng cân bằng màu sắc và làm mượt ảnh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.
2.     Chỉnh sửa bằng cách tạo lại nét ảnh
Một tính năng mới trong Photoshop là công cụ "Neural Filters" (Bộ lọc trí tuệ nhân tạo). Công cụ này cho phép người dùng sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa ảnh bằng cách tạo lại nét ảnh. Với công cụ này, người dùng có thể làm mờ hoặc làm rõ các chi tiết trong ảnh, thay đổi kích thước ảnh và chỉnh sửa ánh sáng một cách tự động.
3.     Phát hiện khuôn mặt và chữ viết tay
Trí tuệ nhân tạo trong Photoshop cũng được sử dụng để phát hiện các khuôn mặt trong ảnh. Công cụ "Face-Aware Liquify" cho phép người dùng chỉnh sửa khuôn mặt của những người trong ảnh một cách tự nhiên hơn. Ngoài ra, công cụ "Type Detect" cho phép Photoshop phát hiện chữ viết tay trong ảnh và chuyển nó thành văn bản chỉnh sửa được.
4.     Tự động chọn và tách vật thể
Trí tuệ nhân tạo trong Photoshop cũng được sử dụng để tách các vật thể từ nền ảnh. Công cụ "Select Subject" cho phép Photoshop tự động chọn đối tượng chính trong ảnh một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, công cụ "Object Selection" cho phép người dùng chọn một đối tượng cụ thể và tách nó ra khỏi nền ảnh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Công cụ này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các nhiệm vụ tách vật thể.
5.     Tạo hiệu ứng mới
Photoshop cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các hiệu ứng mới cho ảnh. Ví dụ như công cụ "Style Transfer" cho phép người dùng chuyển đổi phong cách của một bức ảnh sang một phong cách khác. Công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý ảnh và tạo ra các bức ảnh mới với phong cách khác nhau. Ngoài ra, công cụ "Depth-Aware Filters" cho phép người dùng thêm các hiệu ứng độ sâu vào ảnh bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích độ sâu trong ảnh.
Tóm lại, trí tuệ nhân tạo đã cải thiện quá trình chỉnh sửa ảnh và đồ họa trong Photoshop một cách đáng kể. Các công cụ chỉnh sửa ảnh tự động, tách vật thể, phát hiện khuôn mặt và chữ viết tay, tạo hiệu ứng mới đã giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng tính sáng tạo trong quá trình chỉnh sửa ảnh. Các tính năng này cũng cho thấy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong phát triển các công cụ chỉnh sửa ảnh và đồ họa trong tương lai.
Lê Nghị 29/3/2023