h1 Hình 2

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong phần mềm 3ds Max được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ và thuật toán AI để giúp tăng tốc độ và hiệu quả của quá trình thiết kế, tạo mô hình 3D, render hình ảnh và hoàn thiện sản phẩm.

Một trong những cách thức phổ biến để tích hợp AI trong 3ds Max là sử dụng công nghệ Machine Learning (học máy) để hỗ trợ các quy trình trong sản xuất mô hình 3D. Các thuật toán học máy được áp dụng để xác định các đối tượng 3D trong hình ảnh và giúp dự đoán các tính năng và chi tiết của các đối tượng đó, từ đó giúp người dùng tạo mô hình nhanh hơn và chính xác hơn.

Một ví dụ cụ thể về việc tích hợp AI trong 3ds Max là sử dụng công cụ MAXtoA để tạo ra hình ảnh chất lượng cao với tính năng đánh giá và tối ưu tự động. Công cụ này sử dụng các thuật toán AI để dự đoán ánh sáng và phản xạ trong không gian 3D, giúp giảm thiểu thời gian render và tăng tốc độ hoàn thiện sản phẩm.

Ngoài ra, 3ds Max cũng hỗ trợ các công cụ học sâu và thị giác máy tính (Computer Vision) để giúp người dùng phát hiện và loại bỏ các lỗi hoặc tìm kiếm các vật liệu và đối tượng trong mô hình 3D một cách tự động.

Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, 3ds Max giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong quá trình làm việc, đồng thời cung cấp cho họ các công cụ mạnh mẽ để tạo ra các sản phẩm 3D chất lượng cao và chuyên nghiệp.