h1 Hình 2

Một trong những vấn đề khó khăn trong 3dsmax là làm thế nào để đo kích thước đối tượng một cách hiệu quả nhất. Hocphanmem.com xin chia sẻ plugin DIMaster và hướng dẫn cài đặt. 

Link tải:

https://drive.google.com/open?id=1MFoAUKfw8cztdgVNeddE3Hm2FaEyf-DZ