h1 Hình 2

Bài hướng dẫn này vận dụng công cụ tạo vùng chọn, công cụ pen và cách tô màu bằng radian trong photoshop. Để xem chất lượng các bạn chọn chế độ xem HD. Cám ơn các bạn đã theo dõi bài học của tôi!