h1 Hình 2

Khi chúng ta làm với vật liệu vray thì một trong những vấn đề thường gặp là làm sao chuyển toàn bộ ô vật liệu sang vật liệu vray để đỡ tốn thời gian làm việc. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện. Cám ơn các bạn đã theo dõi!