h1 Hình 2

Đây là bản ghost chạy ổn định của tác giả songngoc, các bạn tải về và bung ra là xong. pass: songngoc. link tải là:

https://drive.google.com/file/d/0BygHF-V-Hh0-b09TZ0NwT2o0S1k/view?usp=sharing