Notice: Undefined index: HTTPS in /home/nhdayaxx/public_html/hocphanmem/includes/index_functions.php on line 21
HỌC PHẦN MỀM
h1 Hình 2

Phần mềm Adobe Photoshop CS6

Các bạn tải về sau đó giải nén và làm theo hướng dẫn bên trong. Lưu ý khi cài đặt phải tắt mạng.

Link tải tại đây