h1 Hình 2

Phần mềm Adobe Photoshop CS6

Các bạn tải về sau đó giải nén và làm theo hướng dẫn bên trong. Lưu ý khi cài đặt phải tắt mạng.

Link tải tại đây