h1 Hình 2

Khai giảng lớp học 3ds max cơ bản tại thành phố Hồ Chí Minh.