h1 Hình 2

Ngày 05/8/2019 hocphanmem.com khai giảng các lớp học 3dsmax tại Biên Hòa, Đồng Nai. Có 2 khóa học là cơ bản và nâng cao (vray). Mỗi khóa học là 14 buổi, học vào các buổi tối trong tuần, 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 18h30-20h30.