h1 Hình 2

Bài học này sẽ hướng dẫn cách dựng con rồng trong 3dsmax từ hình ảnh JPG, chúng ta có thể ứng dụng dựng hình phù điêu, trạm chổ, điêu khắc trong mỹ thuật, kiến trúc. Để có được độ sắc nét của đối tượng 3d thì ngoài có 1 tấm hình JPG chất lượng các bạn cần phải tăng lưới trên mặt phẳng cần áp map đối tượng.