h1 Hình 2

Để thực hành được đoạn motion này cần phải nắm vững về trọng tâm đối tượng, về keyfame và hệ dây chằng trong max. Cần làm chính xác từng bước 1 để không bị sai sót trong quá trình diễn hoạt nhân vật.