Notice: Undefined index: HTTPS in /home/nhdayaxx/public_html/hocphanmem/includes/index_functions.php on line 21
HỌC PHẦN MỀM
h1 Hình 2

Để thực hành được đoạn motion này cần phải nắm vững về trọng tâm đối tượng, về keyfame và hệ dây chằng trong max. Cần làm chính xác từng bước 1 để không bị sai sót trong quá trình diễn hoạt nhân vật.