Notice: Undefined index: HTTPS in /home/nhdayaxx/public_html/hocphanmem/includes/index_functions.php on line 21
HỌC PHẦN MỀM
h1 Hình 2

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn chi tiết cách dựng hình 1 cái usb hoàn thiện, trước khi làm bài này yêu cầu các bạn cần nắm vững 1 số lý thuyết về dựng hình, đặc biệt là Edit tablepoly trong 3dsmax.