h1 Hình 2

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn chi tiết cách dựng hình 1 cái usb hoàn thiện, trước khi làm bài này yêu cầu các bạn cần nắm vững 1 số lý thuyết về dựng hình, đặc biệt là Edit tablepoly trong 3dsmax.