h1 Hình 2

Đây là bộ phần mềm 3dmax 2015, các bạn tải về theo đường link dưới đây nhé:

https://drive.google.com/file/d/0BygHF-V-Hh0-WVc0aTlkYWNlb2s/view?usp=sharing