Notice: Undefined index: HTTPS in /home/nhdayaxx/public_html/hocphanmem/includes/index_functions.php on line 21
HỌC PHẦN MỀM
h1 Hình 2

Đây là bài học tạo chuyển động chữ xoay quanh quả địa cầu, trước khi học bài này các bạn cần học bài 01 để nắm vững kiến thức cơ bản về motion trong 3d